تفکر طراحی چیست؟

در دنیای پرشتاب امروز بشر در عرصه‌های مختلف با مسائل پیچیده‌ای مواجه است که برای بقا و پیشرفت باید به حل آن‌ها بپردازد. آشنایی با تکنیک‌ها و روش‌های حل مسئله برای موفقیت در این امر مهم ضروری است. یکی از بهترین روش‌های حل مسئله تفکر طراحی است که بر خلاف نامش تنها به حوزه طراحی محدود نمی‌شود و در زمینه‌های گوناگون کاربرد دارد. فرایند ساده و روش‌های خلاق تعریف مسئله و حل آن بر اساس تفکر طراحی باعث شده امروزه کاربرد وسیعی در همه حوزه‌ها داشته باشد.